Xe Cứu Hộ Tiếng Anh Là Gi? - Xe Tải Thành Hưng

Trong Tiếng Anh, xe cộ cứu nạn là Recovery vehicle, có phiên âm cách hiểu rõ là /rɪˈkʌvəri ˈviːɪkl/.

Xem thêm: Facebook

Bạn đang xem: Xe Cứu Hộ Tiếng Anh Là Gi? - Xe Tải Thành Hưng

Xe cứu nạn “Recovery vehicle” là một trong những loại phương tiện đi lại đặc trưng được design và dùng nhằm dịch chuyển, kéo hoặc trả những phương tiện đi lại không giống thoát khỏi hiện tượng bất động đậy hoặc khẩn cấp cho bên trên lối. Xe cứu vãn hộ thông thường được dùng nhằm tương hỗ những phương tiện đi lại gặp gỡ trường hợp bất ngờ như xe cộ xe hơi, xe tải lớn, xe cộ máy, hoặc những phương tiện đi lại rộng lớn không giống.

Dưới đó là một vài kể từ đồng nghĩa tương quan với “xe cứu vãn hộ” và cơ hội dịch quý phái giờ Anh:

 1. Tow truck – Xe kéo
 2. Recovery vehicle – Xe cứu vãn hộ
 3. Breakdown truck – Xe sửa chữa thay thế hư đốn hóc
 4. Wrecker – Xe hít nổ
 5. Rescue truck – Xe cứu nạn khẩn cấp
 6. Towing vehicle – Xe kéo xe
 7. Breakdown recovery vehicle – Xe cứu nạn hư đốn hóc
 8. Towing truck – Xe kéo
 9. Emergency recovery vehicle – Xe cứu vãn hỏa khẩn cấp
 10. Breakdown assistance vehicle – Xe cứu nạn sự cố

Dưới đó là 10 khuôn câu đem chữ “Recovery vehicle” với tức thị “xe cứu vãn hộ” và dịch quý phái giờ Việt:

 1. The recovery vehicle was dispatched to tướng assist a stranded motorist on the highway. => Xe cứu vãn hộ đang được điều cho tới sẽ giúp nâng một bác tài bị vướng kẹt bên trên xa thẳm lộ.
 2. The breakdown was quickly attended to tướng by a recovery vehicle, which towed the damaged siêu xe to tướng the repair cửa hàng. => Sự cố hư hỏng đang được xử lý nhanh gọn bởi xe cứu vãn hộ, kéo cái xe hơi bị hư đốn cho tới cửa hàng sửa chữa thay thế.
 3. The recovery vehicle’s skilled operator efficiently loaded the disabled vehicle onto the tow truck. => Người vận hành xe cứu vãn hộ đem kĩ năng vẫn nhanh gọn trả xe cộ bị hư đốn lên xe cộ kéo.
 4. A recovery vehicle with specialized equipment was needed to tướng recover the overturned truck from the ditch. => Một xe cứu vãn hộ với tranh bị đặc trưng đang được đòi hỏi nhằm giải cứu vãn con xe vận chuyển lật úp ngoài cống.
 5. The recovery vehicle’s flashing lights and sirens alerted other drivers to tướng the presence of a roadside incident. => Đèn báo hiệu và bé của xe cứu vãn hộ vẫn lưu ý những bác tài không giống về sự việc cố ven lối.
 6. The recovery vehicle carefully navigated through traffic to tướng reach the accident scene as quickly as possible. => Xe cứu vãn hộ vẫn điều phối cảnh giác qua quýt giao thông vận tải nhằm cho tới hiện tại ngôi trường tai nạn ngoài ý muốn càng nhanh chóng càng đảm bảo chất lượng.
 7. The recovery vehicle’s winch system was used to tướng pull a stuck vehicle out of a muddy field. => Hệ thống winch của xe cứu vãn hộ đang được dùng nhằm kéo con xe bị vướng kẹt thoát khỏi một cánh đồng bùn.
 8. The recovery vehicle’s operator provided roadside assistance by jump-starting a stranded car’s battery. => Người vận hành xe cứu vãn hộ vẫn cung ứng sự trợ canh ty ven lối bằng phương pháp phát động lại pin mang đến con xe bị vướng kẹt.
 9. The recovery vehicle’s crew worked diligently to tướng clear the debris from the accident site and restore traffic flow. => Đội ngũ của xe cứu vãn hộ vẫn thao tác làm việc siêng năng nhằm dọn dẹp vệ sinh miếng vỡ kể từ hiện tại ngôi trường tai nạn ngoài ý muốn và phục sinh luồng giao thông vận tải.
 10. The recovery vehicle was equipped with a hydraulic crane to tướng lift and move heavy vehicles involved in accidents. => Xe cứu vãn hộ đang được chuẩn bị một cần thiết cẩu thủy lực nhằm nâng và dịch chuyển những phương tiện đi lại nặng trĩu nhập cuộc nhập những vụ tai nạn ngoài ý muốn.

BÀI VIẾT NỔI BẬT